O S V Ě T A

doprovodný  program

K A L E N D Á Ř

kdy - co - kde

     Swapy jsou o přímé výměně věcí navíc mezi lidmi, o sdílení, vzdělávání a setkávání. Když jsme v roce 2016 udělaly první swap v rámci zero waste konference, netušily jsme ještě, že ze swapováním spolu utvoříme životní styl. Díky za to, Lucka a Kristýna SWAP PRAGUE <3

   Jenže swapy to jen začíná. Cesta ke změně návyků. Je to náš mocný nástroj, jak se spolu dorozumět, vzdělat a vydat lepším směrem. Takže jen swapy nám nestačí, děláme i přednášky a workshopy o textilu a udržitelném životě a módě s našimi expertkami a experty.

A PROČ to má smysl pro každého z nás?

S W A P Y

jako událost

Partneři: